Stowarzyszenie Przyjaciół
Ojca Rudolfa Warzechy
Strona główna -> Życiorys

o. Rudolf Warzecha OCD

 

O. Rudolf od Przebicia Serca św. Teresy OCD

  

Życiorys Ojca Rudolfa Warzechy

 Ojciec Rudolf Warzecha (nazwisko i imię świeckie Stanisław Warzecha) urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach, pow. Wadowice, jako syn Wojciecha i Stefanii z d. Momot. W domu otrzymał dobre wychowanie religijne. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnych Bachowicach, a dalszą naukę od dnia 1.09.1932 r. kontynuował w Gimnazjum Prywatnym OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach. Po trzech latach gimnazjum przyjęty został do nowicjatu karmelitów bosych w Czernej. Habit zakonny otrzymał 28.08.1935 r., pierwszą profesję zakonną złożył 29.08.1936 r. W latach 1936-1938 kończył gimnazjum i liceum uwieńczone maturą w Wadowicach. W sierpniu 1939 r. wyjechał do Lwowa na studia filozoficzne, ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił naukę w tym mieście. Studiował filozofię i teologię w Krakowie. W dniu 24.06.1944 r. w klasztorze w Czernej przyjął z rąk biskupa Stanisława Rosponda święcenia kapłańskie. Po święceniach pełnił obowiązki socjusza magistra nowicjatu. Pierwsze miesiące kapłaństwa upłynęły wśród terroru hitlerowskiego. W sierpniu 1944 r. był świadkiem męczeńskiej śmierci bł. o. Alfonsa Mazurka oraz sługi Bożego br. Franciszka Powiertowskiego, nowicjusza.

            Po zakończeniu II wojny światowej, od kwietnia 1946 r. pełnił urząd podprzeora klasztoru w Wadowicach, a także był wychowawcą uczniów przyklasztornego liceum i opiekunem Bractwa Dzieciątka Jezus.

W 1948 r. przełożeni zakonni zlecili O. Rudolfowi obowiązki podprzeora i magistra studentów teologii w Krakowie. W latach 1951-1952 był podprzeorem klasztoru w Przemyślu. W roku 1953 przez kilka miesięcy przebywał w klasztorze w Kluszkowcach, a następnie w Warszawie. W latach 1954-1966 przez cztery kolejne kadencje pełnił urząd podprzeora imagistra kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Krakowie. W latach 1966-1972 przez dwie kadencje pełnił urząd podprzeora i ojca duchownego w Niższym Seminarium Duchownym w Wadowicach. W 1972 r. przełożeni zlecili mu obowiązki magistra nowicjatu w Czernej. Zadania te wypełniał do 1981 r. W tymże roku powrócił do Wadowic, gdzie był ojcem duchownym w Niższym Seminarium, a w latach 1983-1987 także podprzeorem. Pracował w klasztorze wadowickim do śmierci. Zmarł w opinii świętości 27.02.1999 r. i został pochowany w kwaterze karmelitańskiej na wadowickim cmentarzu parafialnym.

            W swej kapłańskiej posłudze był przede wszystkim wychowawcą młodego pokolenia karmelitów bosych. W pamięci swych wychowanków pozostał, jako wzorowy kapłan i zakonnik sumiennie wypełniający wszystkie swoje zadania.

Poza tym bardzo mocno angażował się w działalność rekolekcyjną skierowaną do młodzieży świeckiej (szczególnie żeńskiej), a także do osób zakonnych. Odznaczał się wielkim poczuciem odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji młodego pokolenia. Czynił to w sposób bardzo owocny, pogłębiając ducha religijnego wśród młodzieży szkół średnich i studentów. Pomimo wrogiej Kościołowi ówczesnej sytuacji politycznej potrafił z wielką roztropnością i dyskretnie gromadzić młodzież wokół wartości ewangelicznych zrzeszając ją w grupy modlitwy i apostolatu.

Przez całe życie kapłańskie służył, jako ceniony i poszukiwany kierownik duchowy i spowiednik. Odznaczał się także szczególnym charyzmatem w posługiwaniu duszpasterskim wobec chorych, zarówno starszych jak i dzieci, budząc w sercach wszystkich nadzieję i wpraszając zdrowie. Te szczególne cechy jego osobowości i posługi duszpasterskiej ujawniały się przez cały okres pracy kapłańskiej, ale w wyjątkowy sposób w ostatnich latach życia, w których nie pełniąc już oficjalnie urzędów zakonnych mógł poświęcić wiele czasu chorym w wadowickim szpitalu oraz wszystkim poszukującym indywidualnego kierownictwa duchowego.

Ojciec Rudolf Warzecha pozostał w pamięci jako wzorowy człowiek i kapłan, miłujący Boga i ludzi, specjalista od spotkania człowieka z Bogiem, zanurzony w miłości Chrystusowej, wierzący w moc swego kapłaństwa i zdolny do praktykowania duchowego ojcostwa.
 

Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 roku. w Wadowicach. 4 marca 1999r. wielkie tłumy pożegnały o. Rudolfa Warzechę OCD. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył generał zakonu Karmelitów o. Kamil Maccise.

 

Odwiedzin :